ตัวอย่างงาน ปักหมวก งานสกรีน

งานปีกหมวกและงานสกรีน

รายละเอียดผลงานตัวอย่างงาน ปักหมวก และงานสกรีนหมวกที่โรงงานของเราสามารถทำให้กับลูกค้าได้ โดยลูกค้าที่ติดต่อสั่งทำหมวกกับเราสามารถแจ้งรายละเอียดงานปัก หรืองานสกรีนหมวกได้ตามต้องการ พร้อมทั้งส่งโลโก้ให้กับฝ่ายขายของเราเพื่อประเมินได้ โดยแบบโลโก้ที่ต้องการปัก หรือสกรีนหมวกนั้น แนะนำให้ใช้โลโก้ที่เป็นไฟล์ .ai หรือทำมาจากโปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน หรือสำหรับลูกค้าที่ไม่มีไฟล์ ส่งเป็นไฟล์รูปภาพมาให้ฝ่ายกราฟฟิคของเราทำการดราฟโลโก้ให้ก็ได้เช่นเดียวกัน

ตำแหน่งงานปักหมวก และงานสกรีนหมวก

ปักหมวก

ตำแหน่งชิ้นหน้าหมวก 

เป็นตำแหน่งยอดนิยมที่ลูกค้าเลือกเพราะตำแหน่งชิ้นหน้าหมวกนั้น เป็นส่วนที่เห็นโลโก้งานปัก และงานสกรีนมากที่สุด โดยลูกค้าสามารถกำหนดตำแหน่งได้ตามต้องการว่าจะเป็นตรงกลางหมวก หรือด้านซ้าย ด้านขวาของชิ้นหน้าหมวก สำหรับงานสกรีนนั้นแนะนำให้ลูกค้าเลือกแบบหมวก 5 ชิ้น สำหรับหมวก 6ชิ้น จะมีตะเข็บเย็บตรงกลาง ทำให้งานสกรีนออกมาไม่สวยเท่าไหร่นัก

ชิ้นหมวกด้านข้าง

ตำแหน่งชิ้นข้างหมวก

เป็นส่วนชิ้นหมวกด้านข้างที่ติดกับหูของเราทั้งด้านซ้าย และด้านขวา เป็นส่วนที่สามารถเพิ่มงานปัก และงานสกรีนได้ แต่ในส่วนนี้จะนิยมงานปักที่สุด และขนาดของโลโก้จะได้ขนาดเล็กกว่าชิ้นหน้า นิยมเป็นตัวหนังสือสั้นๆ หรือตราสัญลักษณ์เล็กๆ

งานปักหมวก ด้านหลัง

ตำแหน่งชิ้นหลังหมวก

โดยส่วนด้านหลังหมวกนั้นจะเป็นหมวก 2 ชิ้นประกบกัน จึงทำให้สามารถเพิ่มได้แค่ส่วนที่เป็นงานปักหมวกเท่านั้น โดยสามารถเลือกจุดได้ถึง 4 จุดด้วยกันคือ ตรงกลางโค้งตามแบบตัวอย่าง หรือชิ้นหมวกด้านซ้าย หรือด้านขวา และในส่วนที่เป็นหางหมวกลูกค้าก็สามารถเพิ่มงานปักได้นิยมเป็นคำหรือประโยคสั้นๆ

งานปักปีกหมวก

ตำแหน่งปีกหมวก

ในส่วนของปีกหมวกนั้นโรงงานทำหมวกของเราสามารถปักปีกหมวก หรือสกรีนลงในส่วนปีกหมวกได้ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยนิยมเลือกใช้การใส่ลวดลายต่างๆลงบนปีกหมวก หรือเลือกใช้เป็นประโยคหรือคำทำให้หมวกนั้นออกมาดูพรีเมี่ยมและไม่เหมือนใครเป็นอย่างยิ่ง

ตัวอย่างงาน ปักหมวก

สำหรับงานปักหมวกนั้น เป็นงานที่ลูกค้านิยมสั่งทำมากกว่างานสกรีนโลโก้ ด้วยความสวยงามของโลโก้ที่ได้และสามารถใช้สีได้หลากหลายกว่า ทำให้หมวกของลูกค้าที่ทำกับโรงงานหมวกของเรานั้นออกมาดูพรีเมี่ยม และน่าใช้งานเป็นอย่างยิ่ง โดยงานปักหมวกนั้นลูกค้าสามารถเลือกตำแหน่งได้ตามต้องการ โดยส่วนใหญ่ที่ลูกค้าต้องการงานปักหมวกนั้น จะเป็นลูกค้าที่ทำหมวก เพื่อนำไปแจกเป็นของพรีเมี่ยม ของที่ระลึก หรือใช้ในองค์กรต่างๆ เพราะอายุการใช้งานของงานปักหมวกจะนานกว่างานสกรีนเป็นอย่างมาก

งานปักหมวก

งานปักหมวก

งานปักหมวก

งานปักหมวก

งานปักหมวก

งานปักหมวก

งานปักหมวก

งานปักหมวก

งานปักหมวก

งานปักหมวก

งานปักหมวก

งานปักหมวก

งานปักหมวก

งานปักหมวก

งานปักหมวก

งานปักหมวก

งานปักหมวก

งานปักหมวก

งานปักหมวก

งานปักหมวก

ตัวอย่างงาน สกรีนหมวก

สำหรับงานสกรีนหมวกนั้น เป็นการใช้สีน้ำมันสกรีนลงบนหมวกโดยตำแหน่งที่นิยมในการสกรีนหมวกจะมีด้วยกัน 2 ตำแหน่งคือชิ้นหน้าหมวก สำหรับหมวกแบบ5ชิ้นเท่านั้น และในส่วนของปีกหมวก ซึ่งทั้ง2ตำแหน่งจะไม่มีตะเข็บของงานเย็บทำให้งานสกรีนออกมาสวยงามตามที่ลูกค้าต้องการ สำหรับงานสกรีนหมวกนั้น จะเป็นงานสกรีนสีตาย คือลูกค้าต้องกำหนดจำนวนสีที่ต้องการสกรีน ยิ่งสกรีนสีเยอะราคาก็จะแพงขึ้น เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งทำหมวกเพื่อใช้แจก และเพื่อลดต้นทุนในการทำหมวก แนะนำให้สกรีน 1-2 สีเท่านั้น เพราะจะได้ราคาที่ถูกกว่างานปักหมวก แต่ความพรีเมี่ยมจะน้อยลง และอายุการใช้งานจะน้อยกว่า เพราะงานสกรีนหมวกจะมีโอกาสสีลอกได้ง่าย

งานสกรีนหมวก

งานสกรีนหมวก

งานสกรีนหมวก

งานสกรีนหมวก

งานสกรีนหมวก

งานสกรีนหมวก

งานสกรีนหมวก

งานสกรีนหมวก

งานสกรีนหมวก

งานสกรีนหมวก

งานสกรีนหมวก

งานสกรีนหมวก

อ่านเพิ่มเติม เนื้อผ้าหมวก และสีผ้า

อ่านเพิ่มเติม ส่วนประกอบหมวก