หมวกทหาร

แบบหมวกทหาร-ตำรวจ

     หมวกทหาร ตำรวจ นั้น เป็นหมวกที่มีลักษณะเหมือนกับหมวกแก๊ปทั้งหมด แต่หมวกทหารจะมีความแตกต่างในส่วนที่เป็นเนื้อผ้าที่เป็นเนื้อผ้าหมวกชนิดพิเศษที่ถ้าลูกค้าที่เป็นทหาร หรือตำรวจจะใช้เนื้อผ้านี้เท่านั้น โดยมีชื่อเรียกว่า เนื้อผ้ามองตากรู เป็นเนื้อผ้าที่มีลักษณะเหมือนผ้าที่ใช้ทำกางเกงวอร์ม แต่มีความนิ่มและระบายอากาศได้ดีกว่า โดยสีที่ส่วนใหญ่เลือกใช้นั้นจะเป็นสีกรมท่าซึ่งเป็นสีพื้นฐานเลยก็ว่าที่หน่วยงานทหาร ตำรวจที่ต้องการสั่งทำหมวก นั้นต้องเลือก และสำหรับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหมวกทหารนั้น คือ งานปัก โดยงานปักหมวกนั้นจะมี อยู่ 3 ส่วนหลักๆด้วยกัน

  1. งานปักชิ้นหน้าหมวก โดยจะนิยมปักเป็นชื่อหน่วยงานที่ตัวเองสังกัดอยู่
  2. งานปักปีกหมวก ตรงส่วนนี้จะเป็นการแสดงเดียวกับเรื่องยศของแต่ละคนเฉพาะตัวโดยมีการปักเป็นรูปช่อ ลวดรายตามตำแหน่งของแต่ละคน
  3. ด้านข้างหมวก จะเป็นส่วนเฉพาะนายทหารชั้นผู้ใหญ่จะมีการปักชื่อยศ อยู่ในส่วนด้านข้างของหมวก

Showing all 13 results