หมวกแก๊ป ทูโทน งานหนุมาร


รายละเอียดหมวก

ทรงหมวก : หมวกแก๊ป 6 ชิ้น
เนื้อผ้า : Cotton Peat 20
สีผ้า : สีแดง,สีดำ
เบอร์สีผ้า : 11, 1
ความยาวปีกหมวก : 8.5 ซม.
ขนาดรอบหมวก : 58.5 ซม.
หางหมวก : ซิปเลื่อนพลาสติก (มาตรฐาน)
รูระบายอากาศ : มี 6 รู สีเดียวกับหมวก
กระดุมหมวก : สีแดง
ตำแหน่งงานปัก : 1 ตำแหน่ง / หน้าหมวก
สีงานปัก : 1 สี / สีเหลือง
รายละเอียดพิเศษอื่นๆ : –


เกี่ยวกับหมวก

     แบบตัวอย่างหมวกแก๊ปทูโทน หรือหมวกแก๊ปสองสี โดยชิ้นหน้าหมวกและปีกหมวกเป็นสีแดง พร้อมทั้งตัวหมวกชิ้นหลังเป็นดำ และลูกค้าได้เพิ่มงานปักโลโก้หมวกลงไปเป็นรูปหนุมารด้วยด้ายปักหมวกสีเหลืองในส่วนด้านหน้าตัวหมวก