หมวกแบรนด์

แบบหมวกแบรนด์

     หมวกแบรนด์ ที่ทางโรงงานของเรารับผลิตนั้น จะเป็นหมวกที่ทางลูกค้านำแบบหมวกแบรนด์ดังหรือแบบหมวกที่ลูกค้าสนใจ เป็นหมวกใบจริงมาให้ทางโรงงานของเราทำการแกะแพทเทิร์นตามแบบหมวกของลูกค้า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายและจำนวนการสั่งผลิตที่เหมือนกับแบบหมวกสั่งทำแบบอื่นๆ ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดกับทางฝ่ายขายได้โดยตรง และในการทำหมวกลูกค้าสามารถกำหนดหรือเลือกเนื้อผ้าและสีได้เอง โดยจะเลือกผ้าชนิดใดก็ได้ (ดูสีเนื้อผ้าหมวก) ในการทำหมวกตามที่ลูกค้าต้องการ

     หมวกแบรนด์ที่ลูกค้าได้นำมาให้ทางโรงงานผลิตหมวกของเราทำนั้นส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นหมวกแก๊ป แต่มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เช่น มีปีกหมวกที่ยาวกว่าหรือสั้นกว่าขนาดมาตรฐาน หรือมีความกว้างและความสูงของตัวหมวกที่เพิ่มมมากขึ้นหรือลดน้อยลง ตามแต่ที่ลูกค้าต้องการ

     นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถสั่งสกรีนหรือปักโลโก้เป็นโลโก้ของลูกค้าได้เองตามที่ลูกค้าต้องการ (ดูตัวอย่างงานปักและงานสกรีน)

Showing all 16 results