หมวกแก๊ป ตัดต่อ

แบบหมวกแก๊ปตัดต่อ

     หมวกแก๊ป ตัดต่อ แบบพิเศษ เป็นหมวกแก๊ปที่ทางโรงงานของเราออกแบบดีไซน์รูปลักษณ์ที่ดูแปลกตาและแปลกใหม่ เป็นการนำผ้ามาตัดเย็บต่อกันจนเกิดเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร ลูกค้าสามารถเลือกแบบแพทเทิร์นหมวกที่ทางโรงงานของเราได้ทำไว้มาเป็นตัวอย่างให้กับแบบหมวกของคุณลูกค้าได้เอง โดยจะเลือกผ้าชนิดใดก็ได้ (ดูสีเนื้อผ้าหมวก) ในการทำหมวกตามที่ลูกค้าต้องการ

     โดยรูปแบบ หมวกแก๊ป ตัดต่อ แบบพิเศษ ที่เราผลิตให้กับลูกค้านั้น จะแบ่งออกเป็น แพทเทิร์นทั้งหมดได้ดังนี้

 1. รหัสแบบ 4CX1 : ตัวหมวกจะมีสีเดียว ส่วนปีกหมวกจะมีสองสี คือ 2 ใน 3 ส่วนจะเป็นสีเดียวกับตัวหมวก และอีก 1 ใน 3 ส่วนจะเป็นคนละสีกัน ลักษณะการเย็บจะเป็นแบบโค้งเว้ารูปตัวS ทางด้านซ้ายของปีกหมวก
 2. รหัสแบบ 4CX2 : คล้ายกับ 4CX1 ต่างกันที่ปีกหมวกจะเป็นผ้าคนละสีแบบ 50/50 ลักษณะการเย็บจะเป็นแบบเฉียงขึ้นจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาของปีกหมวก
 3. รหัสแบบ 4CX3 : ตัวหมวกจะมี 2 สี คือด้านหน้าหมวก 2 ชิ้นสีหนึ่ง และด้านข้างกันด้านหลังหมวกอีก 4ชิ้นเป็นอีกสีหนึ่ง ปีกหมวกเป็นสีเดียวกับด้านหน้า แต่มีกุ้นขอบหมวกเป็นสีเดียวกับด้านหลังหมวก
 4. รหัสแบบ 4CX4 : ตัวหมวกเป็น 2 สี ด้านหน้าและปีกหมวก 1 สี ส่วนด้านข้างกับด้านหลังอีก 1 สี ที่ปีกหมวกเย็บแถบสีเดียวกับด้านหลังหมวก
 5. รหัสแบบ 4CX5 : ตัวหมวกเป็น 2 สีแบบ 4CX3 แต่หางหมวกจะเป็นสีเดียวกับด้านหน้า ส่วนปีกหมวกเหมือนกับ 4CX1
 6. รหัสแบบ 4CX6 : ตัวหมวกเป็นสีล้วน ปีกหมวกจะมี 2สี ปีกหมวกสีเดียวกับตัวหมวก แต่ที่ปลายหมวกจะเป็นคนละสีกัน
 7. รหัสแบบ 4CX7 : เป็นหมวกที่มี 2สี คือตัวหมวก 4 ใน 5 จะเป็นสีหนึ่ง และอีก 1 ใน 5 ตั้งแต่ปีกหมวกจนถึงด้านหลังหมวกที่อยู่ทางฝั่งขวาของหมวกจะเป็นอีกสีหนึ่ง
 8. รหัสแบบ 4CX8 : ตัวหมวกเกือบทั้งหมดจะเป็นสีเดียวกัน มีเพียงส่วนปีกหมวกจนถึงชิ้นหมวกด้านข้างจะเป็นอีกสีหนึ่ง
 9. รหัสแบบ 4CX9 : หมวกจะมี 3 สีด้วยกัน คือตัวหมวกกับปีกหมวกจะเป็นสีหนึ่ง และตามขอบรอบหมวกจะเป็นผ้าอีกสีหนึ่งมีเส้นสีขาวเล็กกันแบ่งระหว่างสีผ้าทั้งสองอย่างชัดเจน
 10. รหัสแบบ 4CX10 : คล้ายกับ 4CX9 แต่ไม่เส้นสีขาวกันแบ่งระหว่างสีทั้งสอง
 11. รหัสแบบ 4CX11 : ตัวหมวกจะมี 3 สี โดยที่ด้านหมวกฝั่งขวาตั้งแต่ปีกหมวกจนถึงชิ้นหมวกด้านข้างจะเป็นแถบผ้าคนละสีและมีเส้นเล็กอีกสีหนึ่งกันแบ่งอย่างชัดเจนที่ด้านบน
 12. รหัสแบบ 4CX12 : หมวกจะมี 2 สี ชิ้นด้านหน้าหมวกและปีกหมวกจะเย็บตามขอบด้วยผ้าคนละสีกัน มองดูด้านหน้าแล้วเป็นรูปตัวโอ (O)
 13. รหัสแบบ 4CX13 : ลักษณะการเย็บคล้ายกับ 4CX7 แต่มีทั้งสองข้างของหมวก
 14. รหัสแบบ 4CX14 : หมวกมี 3 สี แต่ลักษณะการเย็บคล้ายกับ 4CX4 โดยแถบเส้นบนปีกหมวกกับหางหมวกจะเป็นสีเดียวกัน

     ซึ่งทั้ง 14 แบบนี้เป็นแบบหมวกแก๊ป ตัดต่อแบบพิเศษ ที่ทางโรงงานเราได้ทำให้กับลูกค้าที่ต้องการหมวก เพื่อนำไปใช้งานในกิจกรรมต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ

     นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถสั่งสกรีนหรือปักโลโก้เป็นโลโก้ของลูกค้าได้เองตามที่ลูกค้าต้องการ (ดูตัวอย่างงานปักและงานสกรีน)

Showing 1–30 of 32 results