หมวกแก๊ป ทูโทน

แบบหมวกแก๊ปทูโทนทรีโทน

    หมวกแก๊ป ทรูโทน ทรีโทน มีลักษณะรูปร่างหน้าตาเหมือนกับหมวกแก๊ป สีล้วน เพียงแต่ตัวหมวกสามารถเลือกผ้าได้ 2-3 สีขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยจะเลือกผ้าชนิดใดก็ได้ (ดูสีเนื้อผ้าหมวก) ในการทำหมวกตามที่ลูกค้าต้องการ

     โดยรูปแบบหมวกแก๊ป ทูโทน ทรีโทน ที่เราผลิตให้กับลูกค้านั้น จะแบ่งออกเป็น ดังนี้

  1. หมวกแก๊ป ทูโทน ทรีโทน ธรรมดา คือตัวหมวกมี2สี หรือ3สี แบ่งแยกเป็นชิ้นๆชัดเจน เช่น ตัวหมวกสีดำ ปีกหมวกสีขาว หรือ ตัวหมวกสลับสีขาวดำ เป็นต้น
  2. หมวกแก๊ป ทูโทน ทรีโทน ปีกหมวกแซนวิส คือ ตัวหมวกจะเหมือนกับแบบธรรมดา แต่ที่บริเวณของปีกหมวกจะเป็นสีผ้าสีผ้าคนละสีกับปีกหมวก
  3. หมวกแก๊ป ทูโทน ทรีโทน กุ้นปีกหมวก คือ ลักษณะเหมือนหมวกแบบธรรมดา แต่ที่ขอบปีกหมวกจะเย็บแถบผ้าคนละสีกัน

     ซึ่งทั้ง 3 แบบนี้เป็นแบบหมวกแก๊ป ทูโทน ทรีโทน ที่ทางโรงงานเราได้ทำให้กับลูกค้าที่ต้องการหมวก เพื่อนำไปใช้งานในกิจกรรมต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ

     นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถสั่งสกรีนหรือปักโลโก้เป็นโลโก้ของลูกค้าได้เองตามที่ลูกค้าต้องการ (ดูตัวอย่างงานปักและงานสกรีน)

Showing all 29 results