หมวกแก๊ป สีล้วน

แบบหมวกแก๊ปสีล้วน

     หมวกแก๊ป สีล้วน ที่ทางโรงงานผลิตหมวกของเราทำนั้น เป็นหมวกแก๊ปแบบ 5ชิ้น กับ 6ชิ้น กล่าวคือ ตัวหมวกจะประกอบด้วยผ้าจำนวน 5-6 ชิ้นมาเย็บต่อกันขึ้นรูปเป็นตัวหมวก จากนั้นจะนำปีกหมวกมาเย็บเข้าไปกลายเป็นหมวกแก๊ป ซึ่งหมวกแก๊ป สีล้วนนั้น ลูกค้าสามารถเลือกสีผ้าหมวกได้เพียงสีเดียวเท่านั้น โดยจะเลือกผ้าชนิดใดก็ได้ (ดูสีผ้าหมวก) ในการทำหมวกตามที่ลูกค้าต้องการ

โดยรูปแบบหมวกแก๊ป สีล้วนที่เราผลิตให้กับลูกค้านั้น มีแบบธรรมดากับแบบพิเศษ ดังนี้

  1. หมวกแก๊ปสีล้วนทั้งใบ แบบปกติทั่วไป
  2. หมวกแก๊ปสีล้วน ปีกหมวกแซนวิส คือบริเวณของปีกหมวกจะเป็นสีผ้าสีอื่น
  3. หมวกแก๊ปสีล้วน กุ้นปีกหมวก คือ ที่ขอบปีกหมวกจะเย็บแถบผ้าสีอื่นตามขอบหมวก

ซึ่งทั้ง 3 แบบนี้เป็นแบบหมวกแก๊ป สีล้วนที่ทางโรงงานเราได้ทำให้กับลูกค้าที่ต้องการหมวก เพื่อนำไปใช้งานในกิจกรรมต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ

นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถสั่งสกรีนหรือปักโลโก้เป็นโลโก้ของลูกค้าได้เองตามที่ลูกค้าต้องการ (ดูตัวอย่างงานปักและงานสกรีน)

Showing 1–30 of 86 results